WELCOME TO WETLAND CAMPING HOLIDAYS

bird watchingท่านจะได้พบกับความหลากหลายทางชีววิทยาในเขตป่าชุ่มน้ำทะเลน้อย (ramsar site) พืชและสัตว์น้ำนานาชนิด ดื่มด่ำกับการ ล่องเรือคายัค ส่องดูนกอพยพจากเขตหนาวและในพื้นถิ่น ล่องเรือดูนกทะเลน้อยนับแสน บึงบัวทะเลน้อยนับล้านสุดลูกตา นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้สัมผัสกับเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านเขตชุมน้ำ อาหารพื้นบ้าน และที่พักกลมกลืนไปกับธรรมชาติของเขตป่าชุ่มน้ำทะเลน้อย

บล๊อก wetlandcamp

little-comorant1

นกกาน้ำเล็ก

โดย : talenoi

ท่านจะได้พบกับความหลากหลายทางชีววิทยาในเขตป่าชุ่มน้ำทะเลน้อย (ramsar site) พืชและสัตว์น้ำนานาชนิด ดื่มด่ำกับการ ล่องเรือคายัค ส่องดูนกอพยพจากเขตหนาวและในพื้นถิ่น ล่องเรือดูนกทะเลน้อยนับแสน บึงบัวทะเลน้อยนับล้านสุดลูกตา นอกจากนี้แล้ว …

more ...